Hirttivaara

suomenhevosia vuodesta 2008

♥ Periytyminen

Vaikka virtuaalihevosia kasvattaessa periaatteessa vain taivas on rajana ja jokainen yksilö voi olla tiedoiltaan juuri niin täydellinen kuin itse haluaa, olemme halunneet tuoda hieman realistisuutta kasvatustoimintaamme. Realistisuutta lisätäksemme olemme kehitelleet erinäisiä tapoja periyttää hevosten ominaisuuksia niiden jälkeläisille ja tuoda ns. lisää satunnaisuutta syntyviin kasvatteihin.

Huomioithan tilausvarsaa kysellessäsi, että varsan värin tulee periytyä realistisesti. Kaikessa muussa voimme tilausvarsojen kohdalla hieman joustaa. Valmiita yhdistelmiä myydessämme ostaja voi vaikuttaa perustietoihin vain rajallisesti ja jo vanhempia kasvatteja myydessä hevosen tietoja ei tule muuttaa ollenkaan.

Nimeäminen

Yleensä kasvattimme nimetään toisen tai molempien vanhempien mukaan. Jos kasvatin nimi periytyy toiselta vanhemmalta, kyseessä on yleensä teemanimi tai nimi on muuten vain saanut inspiraatiota tietystä nimestä. Meillä on muutamia tamma- ja orilinjoja, joissa kasvatit, tai vähintään linjan jatkajiksi suunnitellut yksilöt, pyritään nimeämään tietyllä teemalla. Molempien vanhempien mukaan kasvattia nimetessä on yleensä kyse yhdistelmänimestä.

Käytössämme on lisäksi kaksi kasvattajanimeä, joiden käytölle olemme asettaneet rajoituksia. Pääsääntöisesti kasvateilla on käytössä uusi, nimenvaihdoksen yhteydessä käyttöönotettu etuliite Hirttivaaran. Vanhempi etuliite Kukkiksen on kuitenkin edelleen käytössä kaikista vanhimmilla tamma- ja orilinjoillamme. Kasvatti voi siis ns. periä vanhemman liitteen, mutta orivarsa vain isältään ja tammavarsa vain emältään. Tilausvarsaa kysellessä kasvatti on mahdollista saada uudella Hirttivaaran-etuliitteellä, vaikka kasvatin olisi mahdollista ottaa käyttöön myös vanhempi Kukkiksen-etuliite.

Esimerkkejä

Värin periytyminen

Syntyvän kasvatin väriin vaikuttaa sen vanhempien värit. Valtaosalle hevosistamme on merkitty sivuille niiden värin genotyyppi, minkä ansiosta kasvatin värin valitseminen on ainakin teoriassa vieläkin realistisempaa. Kasvatin väri ratkeaa Coat Color Calculatorin avulla ja väriksi valitaan jokin todennäköisimmistä mahdollisista väreistä, yleensä listan ensimmäisenä esitetty väri.

Merkkien periytymistä ei ole määritelty. Jotkin hevosemme kuitenkin periaatteessa periyttävät merkkejään etenkin oman linjansa jatkajille, esimerkiksi ori Tulikello on periyttänyt suurta valkoista päämerkkiä ja korkeita sukkia takajaloissa pojalleen sekä pojanpojalleen. Merkkien periytyminen on kuitenkin lähes puhtaasti sattumanvaraista.

Säkäkorkeus

Kasvatin säkäkorkeuteen vaikuttavat hevoset sen kolmesta lähimmästä sukupolvesta; vanhemmat, isovanhemmat ja isovanhempien vanhemmat. Lisäksi tammoilla kolme lähintä emälinjan ja oreilla kolme lähintä isälinjan edustajaa vaikuttavat syntyvän kasvatin säkäkorkeuteen kahdesti. Säkäkorkeuden kokonaissumma jaetaan 17:llä (tai pienemmällä luvulla, jos jonkin sukulaisen säkäkorkeus ei ole enää tiedossa) ja tuloksena on hevosen säkäkorkeus. Tarvittaessa tulos pyöristetään.

Säkäkorkeuden määrittäminen tällä tavalla tarkoittaa sitä, että tietynkokoista yksilöä tavoiteltaessa on tarkasteltava vanhempien sukutauluja tarkemmin. Esimerkiksi jos toiveissa on kasvattaa hevosen kokoa, on valittava vanhemmaksi suurikokoinen yksilö, jonka lähisuvustakin löytyy suurempikokoisia yksilöitä.

Esimerkki

Suomenhevosori Hirttivaaran Tulilintu on säkäkorkeudeltaan 159cm. Sen säkäkorkeus on määritelty seuraavalla laskukaavalla, alleviivattuna isälinjan vaikutus:
(158 + 158 + 157 + 157 + 163 + 160 + 160 + 151 + 166 + 152 + 161 + 160 + 163 + 154 + 165 + 166 + 154) / 17 = 159,117... = 159cm

Sukupuoli

Kasvatin sukupuoli pyritään aina ratkaisemaan arpomalla. Sukupuoli voidaan määrittää arpomalla tai laskemalla vanhempien nimien kirjaimet yhteen. Molemmissa tavoissa pariton luku tarkoittaa tammaa ja parillinen oria.

Kasvatin sukupuolen määrittämisessä ns. fuskaaminen on kuitenkin sallitumpaa, kuin muita tietoja määrittäessä. Eli esimerkiksi jos jostakin syystä tietystä yhdistelmästä on suunniteltu tammavarsaa, siitä myös syntyy tammavarsa, vaikka arpaonni sanoisikin muuta. Tällainen on sallittua yleensä silloin, kun tarvetta on tietyn sukupuolen edustajalle tai kun syntyvä kasvatti on ns. hieman tärkeämpi, esimerkiksi tietyn tamma-/orilinjan jatkaja.

Luonteen peruspiirteet/taidot

Hevosillamme on osittain käytössä Arnikan periytymisjärjestelmä virtuaalihevosille. Periytymisjärjestelmän avulla voimme määritellä, mitä taitoja ja luonteenpiirteitä kasvatti perii vanhemmiltaan. Perityt ominaisuudet puolestaan vaikuttavat edelleen hevosen koulutustasoon.

On kuitenkin huomioitava, että periytymisjärjestelmän käyttö kokonaisuudessaan on mahdollista vain, jos se on käytössä kasvatin molemmilla vanhemmilla. Jos toisella vanhemmalla ei ole periytymisjärjestelmä käytössä, tarkastellaan hevosen luonnetta, jossa kerrotut asiat vaikuttavat syntyvän kasvatin ominaisuuksiin. Jos toisella vanhemmalla ei ole luonnetta ollenkaan, perii varsa kaikki taidot ja luonteenpiirteet vain toiselta vanhemmaltaan.

Painotuslaji & koulutustaso

Vanhempien painotuslajeilla ja koulutustasolla on vaihtelevasti painoarvoa kasvatin painotuslajia ja koulutustasoa pohtiessa. Yleensä kasvatin painotuslaji määräytyy sen vanhempien painotuslajien mukaan, jolloin esimerkiksi kahden kenttäpainotteisen hevosen jälkeläisestä tulee kenttäpainotteinen ja este- ja koulupainotteisten hevosten jälkeläisestä kenttä- tai yleispainotteinen. Koulutustaso on usein sama kuin vanhemmilla tai jotakin niiden koulutustasojen väliltä. Myös aiemmin mainittu periytymisjärjestelmä voi vaikuttaa varsan koulutustasoon.


alkuperäinen ulkoasu © M Layouts / tausta © The Inspiration Gallery / tekijänoikeudet :: tämä on virtuaalitalli / this is a sim-game stable