Hirttivaara

Periytyminen

Vaikka virtuaalihevosia kasvattaessa käytännössä vain taivas on rajana ja jokainen yksilö voi olla tiedoiltaan ja ominaisuuksiltaan juuri niin täydellinen kuin itse haluaa, olemme halunneet tuoda ripauksen realistisuutta ja satunnaisuutta kasvatustoimintaamme. Tästä syystä olemme kehitelleet erinäisiä tapoja periyttää hevosten ominaisuuksia niiden jälkeläisille ja antaa arpaonnelle enemmän sijaa.

Huomioithan tilausvarsaa kysellessäsi, että varsan värin tulee periytyä realistisesti. Kaikessa muussa voimme tilausvarsojen kohdalla joustaa. Valmiita yhdistelmiä myydessämme ostaja voi vaikuttaa perustietoihin vain rajallisesti ja jo vanhempia kasvatteja myydessä hevosen tietoja ei tule muuttaa ollenkaan.

Nimeäminen

Yleensä kasvattimme nimetään toisen tai molempien vanhempien mukaan. Jos kasvatin nimi periytyy toiselta vanhemmalta, kyseessä on yleensä ns. teemanimi tai nimi on muuten vain saanut inspiraatiota tietystä nimestä. Meillä on muutamia tamma- ja orilinjoja, joissa kasvatit, tai ainakin vähintään linjan jatkajiksi suunnitellut yksilöt, pyritään nimeämään tietyllä teemalla. Molempien vanhempien mukaan kasvattia nimetessä on yleensä kyse yhdistelmänimestä.

Käytössämme on lisäksi kaksi kasvattajanimeä, joiden käytölle olemme asettaneet rajoituksia. Pääsääntöisesti kasvateilla on käytössä uusi, nimenvaihdoksen yhteydessä käyttöönotettu etuliite Hirttivaaran. Vanhempi etuliite Kukkiksen on kuitenkin edelleen käytössä kaikista vanhimmilla tamma- ja orilinjoillamme. Kasvatti voi siis ns. periä vanhemman liitteen, mutta orivarsa vain isältään ja tammavarsa vain emältään. Tilausvarsaa kysellessä kasvatti on mahdollista saada uudella Hirttivaaran -etuliitteellä, vaikka kasvatin olisi mahdollista ottaa käyttöön myös vanhempi Kukkiksen -etuliite.

Esimerkkejä

Sukupuoli

Kasvatin sukupuoli pyritään aina ratkaisemaan arpomalla. Sukupuoli voidaan määrittää arpomalla (arvontakone, noppa...) tai laskemalla vanhempien nimien kirjaimet yhteen. Molemmissa tavoissa pariton luku tarkoittaa tammaa ja parillinen oria.

Sukupuolta määrittäessä "huijaaminen" on kuitenkin sallitumpaa, kuin muita tietoja määrittäessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos jostakin yhdistelmästä toivotaan nimenomaan tammavarsaa, siitä myös syntyy tammavarsa, vaikka arpaonni sanoisikin muuta. Tällainen arpaonnen ohittaminen on sallittua yleensä niissä tilanteissa, kun tietyn sukupuolen edustajalle on erityistä tarvetta tai syntyvä kasvatti on erityisen tärkeä, esimerkiksi tietyn tamma- tai orilinjan jatkaja.

Värin periytyminen

Syntyvän kasvatin väriin vaikuttavat sen vanhempien värit ja värien genotyypit. Kasvatin värivaihtoehdot tarkistetaan Coat Color Calculatorilla ja väriksi valitaan yleensä jokin todennäköisimmistä mahdollisista väreistä, usein listan ensimmäinen värivaihtoehto tai vaihtoehtoisesti väri arvotaan todennäköisimpien tai kaikkien mahdollisten värien joukosta.

Merkkien periytymistä ei ole määritelty. Jotkin hevosemme kuitenkin periyttävät merkkejään joissakin määrin etenkin oman linjansa jatkajille, esimerkiksi ori Tulikello on periyttänyt suurta valkoista päämerkkiä ja korkeita sukkia takajaloissa pojalleen sekä pojanpojalleen. Merkkien periytyminen on käytännössä kuitenkin lähes puhtaasti sattumanvaraista.

Säkäkorkeus

Kasvatin säkäkorkeuteen vaikuttavat hevoset sen kolmesta lähimmästä sukupolvesta; vanhemmat, isovanhemmat ja isovanhempien vanhemmat. Lisäksi tammoilla kolme lähintä emälinjan ja oreilla kolme lähintä isälinjan edustajaa vaikuttavat syntyvän kasvatin säkäkorkeuteen kahdesti. Säkäkorkeuden kokonaissumma jaetaan 17:llä (tai pienemmällä luvulla, jos jonkin sukulaisen säkäkorkeus ei ole enää tiedossa) ja tuloksena on kasvatin säkäkorkeus. Tarvittaessa tulos pyöristetään.

Säkäkorkeuden määrittäminen tällä tavalla tarkoittaa sitä, että tietynkokoista yksilöä tavoiteltaessa on tarkasteltava vanhempien sukutauluja kokonaisvaltaisemmin. Esimerkiksi jos toiveissa on kasvattaa hevosen kokoa, on valittava vanhemmaksi suurikokoinen yksilö, jonka lähisuvustakin löytyy suurempikokoisia yksilöitä.

Esimerkki

Suomenhevosori Hirttivaaran Tulilintu on säkäkorkeudeltaan 159cm. Sen säkäkorkeus on määritelty seuraavalla laskukaavalla, alleviivattuna isälinjan vaikutus:
(158 + 158 + 157 + 157 + 163 + 160 + 160 + 151 + 166 + 152 + 161 + 160 + 163 + 154 + 165 + 166 + 154) / 17 = 159,117... = 159cm

Luonteen peruspiirteet/taidot & koulutustaso

Hevosillamme on käytössä Arnikan periytymisjärjestelmä virtuaalihevosille. Periytymisjärjestelmän avulla voimme määrittää, mitä taitoja ja luonteenpiirteitä kasvatti perii vanhemmiltaan. Lisäksi mukaan on lisätty mahdollisuus siihen, että kasvatti voi olla ominaisuuksiltaan yhden tason heikompi tai parempi kuin vanhempansa. Perityt ominaisuudet puolestaan vaikuttavat edelleen kasvatin suorituskapasiteettiin ja koulutustasoon.

Periytyviä taitoja ovat nopeus, kestävyys, hyppykapasiteetti, ketteryys ja liikkeet. Taso 4 on normaali/keskiverto, alle 4 on tätä heikompi ja yli 4 parempi. Mitä parempi taso, sitä parempi hevonen on kyseiseltä ominaisuudeltaan. Rotu kuitenkin huomioidaan taidoissa, eli periytymisjärjestelmän taidoiltaan hieman keskinkertaisempi suomenhevonenkin voi olla oman rodun edustajakseen ihan mukiinmenevä yksilö.

Periytyviä luonteenpiirteitä puolestaan ovat rohkeus, kuuliaisuus, temperamentti ja herkkyys. Myös tässä 4 on normaali/keskiverto, alle 4 on heikompi ja yli 4 parempi. Luonteenpiirteiden osalta etenkään ääripäät eivät kuitenkaan välttämättä ole aina tavoiteltavia: esimerkiksi erittäin herkkä tai epäkuuliainen hevonen voi olla haastava käsitellä.

On kuitenkin huomioitava, että periytymisjärjestelmän käyttö kokonaisuudessaan on mahdollista vain, jos se on käytössä kasvatin molemmilla vanhemmilla. Jos toisella vanhemmista ei ole periytymisjärjestelmä käytössä, voidaan joko tarkastella hevosen luonnetta ja koulutustasoa ja niiden avulla määritellä, millaiset ominaisuudet olisivat suhteutettuna käyttämäämme järjestelmään tai vaihtoehtoisesti tarkastella ainoastaan periytymisjärjestelmää käyttävän vanhemman ominaisuuksia ja arpomalla määrittää, onko syntyvän kasvatin ominaisuudet samat, tasoa heikommat vai tasoa korkeammat, kuin periytymisjärjestelmää käyttävän vanhempansa.

Ominaisuuksien vaikutus koulutustasoon

Olemme mukauttaneet Arnikan periytymisjärjestelmän sopimaan paremmin suomenhevosille ja käytämme sitä niin, että ominaisuudet on suhteutettu nimenomaan suomenhevosen kapasiteettiin sopiviksi. Alla mukautettu taulukko ominaisuuksien vaikutuksesta koulutustasoon.

Vähimmäisvaatimukset on lisattu muodossa koulutustaso: ominaisuus 1 minimitaso / ominaisuus 2 minimitaso / ominaisuus 3 minimitaso.

Kouluratsastus
 • Tärkeimmät ominaisuudet: liikkeet / kuuliaisuus / ketteryys
 • Koulutustasojen vähimmäisvaatimukset:
  - helppo C: taso 1 / taso 1 / taso 1
  - helppo B: taso 2 / taso 2 / taso 1
  - helppo A: taso 3 / taso 3 / taso 2
  - vaativa B: taso 4 / taso 4 / taso 2
  - vaativa A: taso 5 / taso 5 / taso 2
 • Vaativa B -tasolta lähtien tason 7 temperamentti laskee hevosen koulutustasoa pykälän verran siitä, mikä hevosen kapasiteetti taulukon mukaan muussa tapauksessa olisi
Esteratsastus
 • Tärkeimmät ominaisuudet: hyppykapasiteetti / ketteryys / rohkeus
 • Koulutustasojen vähimmäisvaatimukset:
  - 40cm: taso 1 / taso 1 / taso 1
  - 50cm: taso 1 / taso 2 / taso 1
  - 60cm: taso 2 / taso 2 / taso 2
  - 70cm: taso 3 / taso 2 / taso 2
  - 80cm: taso 3 / taso 3 / taso 2
  - 90cm: taso 4 / taso 3 / taso 3
  - 100cm: taso 4 / taso 4 / taso 3
  - 110cm: taso 4 / taso 4 / taso 4
  - 120cm: taso 4 / taso 5 / taso 4
 • 110cm tasolta lähtien tason 7 temperamentti laskee hevosen koulutustasoa pykälän verran siitä, mikä hevosen kapasiteetti taulukon mukaan muussa tapauksessa olisi. Myös hevosen säkäkorkeus voi vaikuttaa hevosen koulutustasoon.
Kenttäratsastus
 • Tärkeimmät ominaisuudet: kestävyys / rohkeus / hyppykapasiteetti / ketteryys / liikkeet / kuuliaisuus
 • Koulutustasojen vähimmäisvaatimukset:
  - aloittelija: taso 2 / taso 2 / taso 2 / taso 2 / taso 1 / taso 1
  - harraste: taso 2 / taso 2 / taso 3 / taso 3 / taso 1 / taso 1
  - tuttari: taso 2 / taso 3 / taso 4 / taso 3 / taso 1 / taso 2
  - helppo: taso 3 / taso 4 / taso 4 / taso 4 / taso 2 / taso 2
  - CIC1: taso 4 / taso 4 / taso 4 / taso 5 / taso 3 / taso 3
 • CIC1 -tasolta lähtien tason 7 temperamentti laskee hevosen koulutustasoa pykälän verran siitä, mikä hevosen kapasiteetti taulukon mukaan muussa tapauksessa olisi
Valjakkoajo
 • Tärkeimmät ominaisuudet: ketteryys / liikkeet / kuuliaisuus
 • Koulutustasojen vähimmäisvaatimukset:
  - noviisi: taso 3 / taso 3 / taso 2
  - vaativa: taso 5 / taso 5 / taso 4
  - vaikea: taso 6 / taso 6 / taso 5
 • Vaativa -tasolta lähtien tason 7 temperamentti laskee hevosen koulutustasoa pykälän verran siitä, mikä hevosen kapasiteetti taulukon mukaan muussa tapauksessa olisi